نشست ستاد طرح تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری برگزار، و در خصوص موضوعات مرتبط مبنی بر بررسی درخواستهای پزشکان، استقرار و جانمائی کلینیک های تخصصی و نحوه ارائه خدمات و سایر موارد مرتبط با طرح تحول نظام سلامت، بحث و تبادل نظر

۲۹ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۹ کد : ۴۳۰۰ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۷۳
نشست ستاد طرح تحول نظام سلامت دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری برگزار، و در خصوص موضوعات مرتبط مبنی بر بررسی درخواستهای پزشکان، استقرار و جانمائی کلینیک های تخصصی و نحوه ارائه خدمات و سایر موارد مرتبط با طرح تحول نظام سلامت، بحث و تبادل نظر