عیدسعیدقربان عیدعبودیت وسرسپردگی به معبودخویش واعراض از شیطان نفس  وتعلقات نفسانی برشما تبریک وتهنیت باد.التماس دعا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۲۲:۲۰ کد : ۴۳۲۱ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۴۲۷
عیدسعیدقربان عیدعبودیت وسرسپردگی به معبودخویش واعراض از شیطان نفس  وتعلقات نفسانی برشما تبریک وتهنیت باد.التماس دعا روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل