مدیریت درمان سکته های حاد مغزی (برنامه کد ۷۲۴)

۲۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۱ کد : ۷۹۵۵ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۳۱۰
به ریاست دکتر رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با حضور مدیر نظارت و اعتباربخشی امور درمان دانشگاه، متخصصین مغز و اعصاب، مدیر اداره پرستاری دانشگاه و کارشناس برنامه ۷۲۴
مدیریت درمان سکته های حاد مغزی (برنامه کد ۷۲۴)
آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸