جلسه بررسی فرآیندهای اجرایی پیوند کلیه در استان به ریاست دکتر رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۹ کد : ۷۹۶۵ اخبار کوتاه تصویری
تعداد بازدید:۴۱۰
با حضور مدیر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، روسای بخشهای دیالیز و پزشکان و کارشناسان مربوطه در اتاق جلسه معاونت درمان دانشگاه
جلسه بررسی فرآیندهای اجرایی پیوند کلیه در استان به ریاست دکتر رضایی بنا معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
آخرین ویرایش۲۸ مرداد ۱۳۹۸