اخبار - آرشیو

کسب گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کسب گواهینامه جایزه ملی مدیریت مالی ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گالری

دکتر بهزاد داورنیا معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با تلاشها و زحمات ارزشمند مجموعه همکاران و مدیریت امور مالی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با کسب رتبه مطلوبیت در صورت حسابهای مالی که در چهار سال متوالی اتفاق افتاده است، برای "اولین" بار موفق به اخذ گواهینامه معتبر "جایزه ملی مدیریت مالی ایران" در هشتمین دوره برگزاری مراسم شد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی استان

برگزاری نشست کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی استان

نشست کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی استان با حضور مدیر درمان، اداره مامایی دانشگاه، روسا و متخصصین زنان و زایمان بیمارستانهای استان با موضوع بررسی آخرین آمار زایمان های صورت گرفته در بیمارستانهای استان و چگونگی مداخلات لازم برای کاهش سزارین در محل ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب