اخبار - آرشیو

صبح امروز انجام شد  بازدید وزیر بهداشت از تروما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به اردبیل از بیمارستان تروما در اردبیل بازدید کرد.

صبح امروز انجام شد بازدید وزیر بهداشت از تروما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به اردبیل از بیمارستان تروما در اردبیل بازدید کرد.

در این بازدید که به همراه استاندار اردبیل، فرماندار و دیگر مسؤولان استان اردبیل انجام شد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بخش‌های مختلف بیمارستان ترومای اردبیل بازدید کرد.

ادامه مطلب
با حضور وزیر بهداشت ۳۳ پروژه بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افتتاح میشود. همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۳ پروژه بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی در اردبیل افتتاح میشود..

با حضور وزیر بهداشت ۳۳ پروژه بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افتتاح میشود. همزمان با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳۳ پروژه بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی در اردبیل افتتاح میشود..

در مراسمی که در طرح توسعه بیمارستان و کلینیک تخصصی شهرستان نمین برگزار شد، با حضور دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی ۳۳ پروژه بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اعتباری بالغ بر ۵۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال HIV  از مادر به کودک (PMTCT) برگزار شد.

کارگاه آموزشی پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک (PMTCT) برگزار شد.

کارگاه آمورشی پیشگیری از انتقال HIV از مادر به کودک ( PMTCT ) با شرکت مسئولین مبارزه با بیماریها، کارشناسان ایدز، کارشناسان مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری، کارشناسان مراقبت مادران، مربیان بیماریها و سلامت خانواده مرکز آموزش بهورزی شهرستانهای تابعه در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب