اخبار - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی استانی بیماریهای بازپدید و نوپدید (آنفلوانزا، کوروناویروس و ...)

برگزاری کارگاه آموزشی استانی بیماریهای بازپدید و نوپدید (آنفلوانزا، کوروناویروس و ...)

کارگاه آموزشی استانی بیماریهای بازپدید و نوپدید (آنفلوانزا، کوروناویروس و ...) با حضور مسئولین بیماریها، کارشناسان آنفلوانزا و IHR و کارشناسان پایگاههای مراقبت مرزی شهرستانهای تابعه در سالن جلسه معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب