اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

در سفر قبل ازظهر امروز معاون وزیر بهداشت انجام شد

در سفر قبل ازظهر امروز معاون وزیر بهداشت انجام شد

بازدید دکترجان بابایی معاون وزیر بهداشت و هیئت همراه از بخشهای دیالیز، اورژانس، ان ای سی یو، پی ای سی یو و بخش خون و تالاسمی مرکز آموزشی درمانی کودکان بوعلی اردبیل با همراهی رییس دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری و معاونین دانشگاه

ادامه مطلب
در سفرمعاون وزیر بهداشت انجام شد

در سفرمعاون وزیر بهداشت انجام شد

بازدید دکترجانبابایی و هییت همراه از بخشهای اطاق عمل جراحی زنان و زایمان، بخش نرولوژی و اورژانس بیمارستان علوی اردبیل و بررسی نحوه ارایه خدمات به بیماران بستری و دیدار از چند بیمار بستری

ادامه مطلب
بازدیددکترجان بابایی وهییت همراه از بخش ال دی آر زنان وزایمان مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل

بازدیددکترجان بابایی وهییت همراه از بخش ال دی آر زنان وزایمان مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل

حضور دکتر جان بابایی معاون وزیر بهداشت و هییت همراه به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دکتر اخوان اکبری و معاونین قبل از ظهر امروز در مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل و بررسی نظام ارجاع پزشک خانواده و پیگیری نحوه ارایه خدمات به بیماران ارجایی از مرکز جامع خدمات سلامت آراللوی اردبیل براساس سیستم ارجاع الکترونیک که قبلا توسط ایشان مورد بازدید قرار گرفته بود در سفر اخیر معاون وزیر به استان اردبیل انجام شد.

ادامه مطلب