اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

هم اکنونن جلسه هماهنگی شبانگاهی  دکترجانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت

هم اکنونن جلسه هماهنگی شبانگاهی دکترجانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت گالری

با حضور ریاست دانشگاه و فرماندار شهرستان پارس آباد در محل شبکه بهداشت و بررسی وضعیت حوزه سلامت و جابجایی بخشها و استفاده از ظرفیت دو بیمارستان جدید و قدیم و رفع موانع و مشکلات موجود

ادامه مطلب
بازدید شبانگاه معاون درمان وزیر بهداشت دکتر جانبابایی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری

بازدید شبانگاه معاون درمان وزیر بهداشت دکتر جانبابایی و ریاست دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری گالری

به همراه مسئولین شهرستان پارس آباد از بخشهای مختلف اورژانس، دیالیز، بخشهای زنان و زایمان، ICu, جراحی مردان و سایر قسمتهای بیمارستان قدیمی امام خمینی ره پارس آباد ودیدارازبیماران بستری همچنین گفتگو با همراهان بیمار و بررسی وضعیت ارایه خدمات و کمبودهای موجود

ادامه مطلب