اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

هم اکنون جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

هم اکنون جلسه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به ریاست دکتر اخوان اکبری رئیس دانشگاه و با حضور دکتر جعفری نمین رئیس نظام پزشکی اردبیل، دکتر رضایی بنا معاون درمان، دکتر ارزنلو معاون غذا و داروی دانشگاه، مدیر کل تعزیرات حکوم

ادامه مطلب