اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

بازدید از نانوایی ههای سطح شهر اردبیل

بازدید از نانوایی ههای سطح شهر اردبیل

بازدید صبحگاهی مشترک فرماندار اردبیل، مدیران کل تعزیرات حکومتی، صمت و غله استان، رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل، معاونین و کارشناسان فرمانداری، سازمان صمت و مرکز بهداشت شهرستان از نانوایی های سطح شهر اردبیل

ادامه مطلب