اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

تمثیل بهداشتی درمانی استغفارتوسط حضرت استاد آیت الله جوادی آملی

تمثیل بهداشتی درمانی استغفارتوسط حضرت استاد آیت الله جوادی آملی

استغفار یا برای دفع است یا برای رفع، ما یک بهداشت داریم یک درمان، بهداشت برای این است که کسی مریض نشود و درمان برای این است که اگر کسی مریض شد سلامت خود را بازیابد. استغفار اولیای الهی این است که استغفار می‌کنند تا بیماری به طرف آنها نرود و استغفار ما درمانی است؛ طلب مغفرت می‌کنیم تا مشکل ما حل شود.

ادامه مطلب