اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

کارگروه توسعه آموزش و فناوری های نوین آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با همکاری واحد EDC دانشگاه از کلیه افراد توانمند و علاقمند (اساتید،کارمندان و دانشجویان) در زمینه فناوری های نوین آموزشی دعوت به همکاری می نماید.

ادامه مطلب