اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

انعکاس خبر برگزاری کمیته دانشگاهی بیماریهای زئونوز دانشگاه در سایت cdc ایران

انعکاس خبر برگزاری کمیته دانشگاهی بیماریهای زئونوز دانشگاه در سایت cdc ایران

سایت cdc ایران، مربوط به مرکز مدیریت بیماریهای واگیر کشور بوده که آخرین آمار،اخبار و اطلاعات علمی مربوط به بیماریهای واگیر ایران و جهان در این سایت به آدرس icdc.behdasht.gov.ir قابل بهره برداری می باشد.

ادامه مطلب