اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

وبینار کشوری "تنظیمات دستگاه ونتیلاتور" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

وبینار کشوری "تنظیمات دستگاه ونتیلاتور" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

وبینار کشوری "تنظیمات دستگاه ونتیلاتور" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به همت بسیج دانشجویی پرستاری و مامایی و با همکاری انجمن علمی پرستاری دانشگاه با تدریس دکتر اجری، سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی

ادامه مطلب