اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا و بلایا

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا و بلایا

برگزاری کارگاه آموزشی برنامه طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا و بلایا با هدف پیگیری برنامه پیشگیری نظام مراقبت با استفاده از ظرفیت های برون بخشی و درون بخشی در راستای صیانت از سلامت و امنیت غذایی

ادامه مطلب