اخبار کوتاه تصویری

اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت نام، از تاریخ ۱۷مهرماه به سایت اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند

ادامه مطلب