اخبار کوتاه تصویری

بازدید رئیس امور آزمایشگاه‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت

بازدید رئیس امور آزمایشگاه‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت

بازدید رئیس امور آزمایشگاه‌های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان از آزمایشگاه جامع سلامت بهداشت و مراکز نمونه برداری اردبیل به منظور الگو گرفتن از تجربه موفق معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حوزه آزمایشگاه

ادامه مطلب
برگزاری برنامه الفبای سلامت و آموزش دیابت و بیماری های قلبی و عروقی توسط داوطلبان سلامت

برگزاری برنامه الفبای سلامت و آموزش دیابت و بیماری های قلبی و عروقی توسط داوطلبان سلامت

برگزاری برنامه الفبای سلامت و آموزش دیابت و بیماری های قلبی و عروقی و دعوت به پویش ملی سلامت و انجام غربالگری فشار خون و دیابت در محلات، بیمارستان ها و پایگاه های بهداشتی اردبیل توسط داوطلبان سلامت

ادامه مطلب