اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

انتصاب سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

انتصاب سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر افشان شرقی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر عقیل حبیبی، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی بعنوان سرپرست مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب شد.

ادامه مطلب