اخبار کوتاه تصویری - آرشیو

انتصاب رئیس شورای راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی منطقه ۲ کشوری

انتصاب رئیس شورای راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی منطقه ۲ کشوری

خانم دکتر الهام صفرزاده، رئیس کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اکثریت آراء بعنوان رئیس شورای راهبردی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی منطقه ۲ کشوری انتخاب شد.

ادامه مطلب