اخبار

برگزاری جلسه بررسی مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان دانشکده پرستاری گرمی

برگزاری جلسه بررسی مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان دانشکده پرستاری گرمی

با پیگیری های معاونت فرهنگی و دانشجویی و با حضور دکتر علی محمدیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه بررسی مشکلات صنفی و رفاهی دانشجویان دانشکده پرستاری شهرستان گرمی مغان، برگزار شد.

ادامه مطلب