اخبار

اعزام ۱۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به اردوی همراه با ستاره‌ها

اعزام ۱۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به اردوی همراه با ستاره‌ها جدید

به دنبال برگزاری اردوی همراه با ستاره‌ها ۲ در شهر مشهد مقدس و به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ۱۲۰ نفر از دانشجویان دختر دانشگاه با سه دستگاه اتوبوس به این اردوی فرهنگی، آموزشی و زیارتی اعزام شدند.

ادامه مطلب