اخبار

راه اندازی مرکز "خدمات سلامت دانشجویی" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

راه اندازی مرکز "خدمات سلامت دانشجویی" در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نائب رئیس شورای تأمین سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی و معاونت امور بهداشتی، مرکز "خدمات سلامت دانشجویی" با ارائه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و روان شناختی در دانشگاه، راه‌اندازی می‌شود.

ادامه مطلب