اخبار

انتصاب تعدادی از مدیران دانشگاه

انتصاب تعدادی از مدیران دانشگاه

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی محمدیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مدیران گروه‌های جراحی زنان و زایمان، پرستاری داخلی و جراحی، ژنتیک دانشگاه، مامایی و علوم تشریح دانشگاه منصوب شدند.

ادامه مطلب