آرشیو اخبار

پذیرش قطعی ۱۲ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پذیرش قطعی ۱۲ دانشجوی خارجی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، برای اولین بار در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ تعداد ۱۲ دانشجوی خارجی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل پذیرش قطعی شده و تحصیل خواهند کرد.

ادامه مطلب
برگزاری نشست مشترک مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مسئولین اورژانس استان

برگزاری نشست مشترک مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مسئولین اورژانس استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در این نشست که قبل ازظهر امروز دوشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰ در محل مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه انجام شد در خصوص وضعیت اورژانس استان و مسائل و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر شد. در ادامه، مدیر حراست دانشگاه از واحد دیسپچ اورژانس استان بازدید و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات این واحد قرار گرفت.

ادامه مطلب