اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری مانور بزرگ حوادث ترافیکی پرتلفات در جاده سرچم

برگزاری مانور بزرگ حوادث ترافیکی پرتلفات در جاده سرچم گالری

به همت اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه و با مشارکت سازمان های دخیل در امر امدادرسانی از شهرستانهای اردبیل، خلخال و کوثر برگزار شد آمادگی اورژانس و نیروهای امدادی استان، آموزش پرسنل فوریت های پزشکی و بیمارستانی و همچنین هماهنگی های برون سازمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

ادامه مطلب