اخبار اصلی - آرشیو

تقدیر رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ازاقدام حسنه  شادروان دکتر علی منافزاده در وقف مطب و ۳ واحد مسکونی

تقدیر رئیس و اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ازاقدام حسنه شادروان دکتر علی منافزاده در وقف مطب و ۳ واحد مسکونی گالری

دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و معاونین، امروز در نشست هیات رئیسه با اهدای لوح تقدیر به خانوده منافزاده ازعمل خیر خواهانه وقف ۲۴۰متر واحد مسکونی توسط مرحوم دکتر علی منافزاده تقدیر نمودند.

ادامه مطلب
بازدید استاندار اردبیل مهندس بهنام جو ورئیس دانشگاه علوم پزشکی از بخشهای مختلف مرکز تروما وسوختگی بیمارستان امام ره اردبیل

بازدید استاندار اردبیل مهندس بهنام جو ورئیس دانشگاه علوم پزشکی از بخشهای مختلف مرکز تروما وسوختگی بیمارستان امام ره اردبیل گالری

صبح امروز استاندار اردبیل مهندس بهنامجو همزمان با هفته دولت در معیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری از بخشهای مختلف و دردست تکمیل مرکز تروما وسوختگی بازدید کردند.

ادامه مطلب