اخبار اصلی - آرشیو

برگزاری همایش معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع و مدیران زیرمجموعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قطب ۲ کشوری در اردبیل

برگزاری همایش معاونت‌های توسعه مدیریت و منابع و مدیران زیرمجموعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قطب ۲ کشوری در اردبیل گالری

همایش معاونت های توسعه مدیریت و منابع و مدیران زیرمجموعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی قطب ۲ کشوری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۱۴۰۲

برگزاری اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۱۴۰۲ گالری

با حضور مسئولین دانشگاه و دانشکد، اولین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

ادامه مطلب