اخبار اصلی - آرشیو

تا پایان امسال 19 مرکز جامع سلامت شهری در استان اردبیل تکمیل و راه اندازی می شود.
19 مرکز جامع سلامت شهری در اردبیل راه اندازی می شود

تا پایان امسال 19 مرکز جامع سلامت شهری در استان اردبیل تکمیل و راه اندازی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: با اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید و خیران حوزه سلامت تا پایان امسال 19 مرکز جامع سلامت شهری در استان اردبیل تکمیل و راه اندازی می شود.

ادامه مطلب