اخبار اصلی - آرشیو

حضور رئیس و مدیران دانشگاه در شهرستان های استان در ایام نوروز

حضور رئیس و مدیران دانشگاه در شهرستان های استان در ایام نوروز

کارکنان مراکز فوریتهای پزشکی شهری، بین جاده ای در ایام تعطیل سال نو، پرسنل اورژانس بیمارستانها و بخشهای بستری، مراکز بهداشتی و بازرسان بهداشت محیط ناظر بر اماکن عمومی ایام تعطیل سال نو همانند سنوات قبل در سنگر دفاع از سلامت هموطنان عزیز سپری کردند.

ادامه مطلب