اخبار اصلی

خبر نهایی از ساعت کاری کارمندان:  ساعت شروع به کار بدون استثنا ۶ صبح است

خبر نهایی از ساعت کاری کارمندان: ساعت شروع به کار بدون استثنا ۶ صبح است

ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور، ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود و قاعده شناوری ساعت شروع به کار در شهر تهران نیز لغو شد.

ادامه مطلب