اخبار دانشگاه - آرشیو

از ایجاد بخش خصوصی دیالیز در سطح استان حمایت می کنیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حاشیه بازدید از مرکز خصوصی دیالیز اردبیل:

از ایجاد بخش خصوصی دیالیز در سطح استان حمایت می کنیم گالری

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، و رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان امروز از مرکز خصوصی دیالیز اردبیل بازدید و از نحوه ارائه خدمات درمانی آن مطلع گشتند.

ادامه مطلب