اخبار دانشگاه - آرشیو

بررسی وضعیت زیرساختهای بهداشتی و درمانی مناطق حاشیه شهر و محروم اردبیل با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان و شهردار اردبیل

دکتر حبیب زاده سرپرست دانشگاه به همراه دکتر لطف الهیان شهردار اردبیل و تنی چند از هیات امنا و اهالی، با حضور در چند محله حاشیه شهر و محروم اردبیل، ضمن بررسی امکان ایجاد زیرساختهای بهداشتی و درمانی، در خصوص ارائه خدمات لازم در این مناطق براساس سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی مناطق محروم و حاشیه شهر بحث و تبادل نظر کردند.

ادامه مطلب