اخبار دانشگاه - آرشیو

آغاز اجلاس دو روزه معاونین درمان دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در هتل قلب بیمارستان شهیدرجایی/ ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

آغاز اجلاس دو روزه معاونین درمان دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در هتل قلب بیمارستان شهیدرجایی/ ۳۰ و ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

در اولین روز این اجلاس، پنل تخصصی دفتر ارزیابی فناوری سلامت، تدوین استاندارد و تعرفه خدمات سلامت با محوریت تعرفه ۱۴۰۱، مدیریت مصرف دارو و تنظیم اسناد پزشکی و پنل تخصصی مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با محوریت تامین نیروی تخصصی متعهد به خدمت، برنامه دوراپزشکی، طرح ملی تحول کاشت حلزون شنوایی و تحقق هدف قانون جوانی جمعیت(ارتقای کیفی خدمات مامایی) برگزار شد.

ادامه مطلب
برگزاری کمیته استانی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان، مدیران و روسای گروههای فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری کمیته استانی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مرتبط با حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان، مدیران و روسای گروههای فنی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در این جلسه، نتایج کامل هشتمین پیمایش عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر بررسی و راهکارهای لازم برای پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و عوامل خطر مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
تصمیم گیری در خصوص انجام پروسیجرهای تصویربرداری در بیمارستان های آموزشی در وقت غیراداری و انتقال بخش سوختگی به مرکز تروما

تصمیم گیری در خصوص انجام پروسیجرهای تصویربرداری در بیمارستان های آموزشی در وقت غیراداری و انتقال بخش سوختگی به مرکز تروما

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در جلسه ای که در معاونت درمان دانشگاه برگزار شد در خصوص چگونگی انجام پروسیجرهای تصویربرداری در بیمارستان های آموزشی در اوقات غیر اداری توسط متخصصین رشته رادیولوژی و چگونگی انتقال بخش سوختگی به مرکز ترومای بیمارستان آموزشی و درمانی امام خمینی (ره) اردبیل بحث و تبادل نظر شد.

ادامه مطلب