اخبار دانشگاه - آرشیو

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در نشست هیئت رئیسه دانشگاه در شهرستان مشکین شهر عنوان کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی در نشست هیئت رئیسه دانشگاه در شهرستان مشکین شهر عنوان کرد گالری

اولویت دانشگاه در تشکیل جلسات هیئت رئیسه در شهرستان ها، حضور میدانی مسئولین دانشگاه جهت بررسی وضعیت و رفع مشکلات و نیازمندی های حوزه بهداشت و درمان مناطق مختلف استان است.

ادامه مطلب