اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه

برگزاری جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه گالری

با حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان معاونت ها و مدیریتهای دانشگاه و به همت معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب