اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران گرمی بدلیل وقوع سیل در برخی مناطق این شهرستان و ارائه گزارش پایش اکیپ اعزامی به شهرستان

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران گرمی بدلیل وقوع سیل در برخی مناطق این شهرستان و ارائه گزارش پایش اکیپ اعزامی به شهرستان

در این جلسه، معاون فنی مرکز بهداشت استان ضمن تأکید بر حساسیت بیشتر واحد های فنی معاونت بهداشتی در این حادثه، خواستار پیگیری جهت تقویت هرچه بیشتر واحد بلایا در شهرستانها و اقدام مطابق کارکردهای تخصصی واحد های فنی در زمان وقوع بلایا شد.

ادامه مطلب