اخبار دانشگاه - آرشیو

بررسی چالش‌های تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حضور رئیس گروه بهره وری و تعرفه خدمات پرستاری وزارت بهداشت

بررسی چالش‌های تعرفه گذاری خدمات پرستاری با حضور رئیس گروه بهره وری و تعرفه خدمات پرستاری وزارت بهداشت

در جلسه ای که با حضور رئیس گروه بهره وری و تعرفه خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار شد در خصوص مسائل و مشکلات پرستاری از جمله معوقات و چالش های تعرفه گذاری خدمات پرستاری بحث و تبادل نظر شد

ادامه مطلب