اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه کمیته دیده بانی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری جلسه کمیته دیده بانی سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در این جلسه که امروز شنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۰ و با حضور رئیس دانشگاه و اعضای کمیته تشکیل شد پس از بررسی اجرایی شدن مصوبات جلسه قبلی، شاخصهای مرتبط با سلامت تهیه شده توسط دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان طرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، مقرر گردید این موضوع در جهت تسریع در بهبود شاخصهای مرتبط با سلامت، در کارگروه سلامت استان بطور جدی پیگیری شود.

ادامه مطلب