اخبار دانشگاه - آرشیو

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تقدیم می کند:

برنامه رادیویی صدای سلامت با موضوع آخرین وضعیت بیماری کرونا و واکسیناسیون در استان اردبیل

میهمان این برنامه: جواد ابیش وند، رئیس گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ادامه مطلب