اخبار دانشگاه - آرشیو

پنجمین جلسه کارگروه فرعی رفع اختلاف موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دانشگاه

پنجمین جلسه کارگروه فرعی رفع اختلاف موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دانشگاه

در پنجمین جلسه کارگروه فرعی رفع اختلاف موضوع تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به ۱۲ مورد از درخواست همکاران و ذینفعان رسیدگی و تصمیم گیری شد

ادامه مطلب