اخبار دانشگاه - آرشیو

کسب ۴۵ رتبه برتر کشوری در بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت توسط دانشگاهیان علوم پزشکی اردبیل

کسب ۴۵ رتبه برتر کشوری در بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت توسط دانشگاهیان علوم پزشکی اردبیل جدید

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، ۴۵ رتبه برتر کشوری کسب کردند

ادامه مطلب