اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه کمیته فصلی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

برگزاری جلسه کمیته فصلی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم گالری

به گزارش وبدای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل جلسه کمیته فصلی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم کارگروه توسعه مدیریت دانشگاه ۲۰آذر با حضور ریاست دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه مصوبات جلسات گذشته و موارد جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی مورد تصویب اعضا قرارگرفت.

ادامه مطلب