اخبار دانشگاه - آرشیو

جهت رفع مشکلات درمانی و بهداشتی استان اردبیل مساعدت می کنیم
نماینده وزیر بهداشت در دومین روز از سفر به اردبیل:

جهت رفع مشکلات درمانی و بهداشتی استان اردبیل مساعدت می کنیم گالری

دکتر حیدری مدیر کل دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت درمان و نماینده تام الاختیار مقام عالی وزارت بهداشت در دومین روز از ماموریت خود به اردبیل پس از بازدید از مراکز درمانی تروما، MRI ، بخش سی تی آنژیو بیمارستان امام خمینی (ره)، بیمارستان فاطمی و بیمارستان در حال احداث نجف زاده از مساعدت وزارت بهداشت جهت رفع مشکلات درمانی و بهداشتی درمانی اردبیل خبر داد.

ادامه مطلب