اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری جلسه پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در این جلسه که قبل از ظهر امروز یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ و با حضور دکتر حبیب زاده رئیس دانشگاه، افتخاری مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام استان اردبیل، دکتر ادهم معاون توسعه مدیریت و منابع و صادقی مدیر تشکیلات، آموزش و بودجه دانشگاه برگزار شد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه بهداشت و درمان پیگیری و مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از بخشهای مختلف کرونای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان از بخشهای مختلف کرونای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، امروز جمعه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰ دکتر حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، از بخشهای مختلف کرونای بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بازدید و ضمن عیادت از بیماران بستری، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی و وضعیت بالینی این بیماران قرار گرفت.

ادامه مطلب
برگزاری کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در این جلسه که با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان دانشگاه برگزار شد ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام یافته در خصوص مصوبات کمیته قبلی، در زمینه کنترل عرضه دخانیات و قلیان، سموم باقیمانده کشاورزی، نشانگرهای رنگی تغذیه ای، ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت و سطح ۲ ارجاع بحث و تبادل نظر شد.

ادامه مطلب