اخبار دانشگاه - آرشیو

تجلیل از کارکنان آزمایشگاه مرکزی بهداشت شهرستان اردبیل با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی

تجلیل از کارکنان آزمایشگاه مرکزی بهداشت شهرستان اردبیل با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، همزمان با سی ام فروردین، روز علوم آزمایشگاهی، دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه و دکتر جعفرزاده معاون امور بهداشتی دانشگاه با حضور در آزمایشگاه مرکزی بهداشت شهرستان اردبیل، از کارکنان آزمایشگاه این مرکز تجلیل کردند.

ادامه مطلب