اخبار دانشگاه - آرشیو

برگزاری کمیته برنامه ریزی مرکز بهداشت استان

برگزاری کمیته برنامه ریزی مرکز بهداشت استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در این جلسه دکتر جعفرزاده معاون بهداشتی دانشگاه ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران در سال گذشته به ضرورت برنامه ریزی جدی جهت رفع نقاط ضعف موجود در راستای ارائه خدمات بهداشتی بهینه در سطح استان اشاره و تاکید کرد: امیدواریم با همکاری و همدلی واحدهای ستادی معاونت و شبکه های بهداشتی و درمانی، شاهد جهش شاخصهای بهداشتی در کنار مدیریت بیماری کرونا در استان باشیم.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه شورای تعالی درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری جلسه شورای تعالی درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، امروز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱ با هدف بررسی وضعیت بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل و تصمیم گیری در مورد درخواست های نقل و انتقال کارکنان مراکز، جلسه شورای تعالی درمان دانشگاه به ریاست دکتر نسیمی دوست معاون درمان دانشگاه و با حضور مدیران این معاونت برگزار و در خصوص موضوعات مطرح شده، بحث و تبادل نظر شد.

ادامه مطلب
برگزاری اولین جلسه مجازی کارگروه علمی و ارزیابی عملکرد مدیریت های حقوقی منطقه ۲ کشوری به میزبانی مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اولین جلسه مجازی کارگروه علمی و ارزیابی عملکرد مدیریت های حقوقی منطقه ۲ کشوری به میزبانی مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری اولین جلسه مجازی کارگروه علمی و ارزیابی عملکرد مدیریت های حقوقی منطقه ۲ کشوری به میزبانی مدیریت امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و با حضور گرجی، معاون قضایی اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، صالحی دبیر کارگروه علمی و ارزیابی عملکرد مدیریت های حقوقی منطقه ۲ کشوری، مدیران و مسئولان امور حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، خوی، مراغه، سراب و خلخال و ارائه گزارشات، پیشنهادات و مشکلات مربوط به امور حقوقی در دانشگاه ها

ادامه مطلب