اخبار دانشگاه - آرشیو

کسب رتبه اول استان اردبیل در پوشش نوبت اول واکسن در کشور

کسب رتبه اول استان اردبیل در پوشش نوبت اول واکسن در کشور

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، براساس آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور، اعلامی از طرف وزارت بهداشت، استان اردبیل با پوشش ۹۹ درصدی در رتبه اول کشوری، پوشش ۸۹ درصدی در نوبت دوم در رتبه دوم کشوری و با پوشش ۴۱ درصدی در نوبت سوم در رتبه نهم کشوری قرار دارد.

ادامه مطلب