اخبار دانشگاه - آرشیو

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان ولایت گرمی

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان ولایت گرمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در چهارمین روز سال جدید، دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه و هیئت همراه از بیمارستان ولایت گرمی، بازدید و ضمن تجلیل از کارکنان زحمتکش این بیمارستان، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مراجعین و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

ادامه مطلب
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از پایگاه اورژانس جاده ای امیرکندی

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از پایگاه اورژانس جاده ای امیرکندی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در چهارمین روز سال جدید، دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه و هیئت همراه از پایگاه اورژانس جاده ای امیرکندی، بازدید و ضمن تجلیل از کارکنان زحمتکش این مرکز، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مراجعین و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

ادامه مطلب
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز خدمات جامع سلامت رضی

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از مرکز خدمات جامع سلامت رضی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، در چهارمین روز سال جدید، دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه و هیئت همراه از مرکز خدمات جامع سلامت رضی، بازدید و ضمن تجلیل از کارکنان زحمتکش این مرکز، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات به مراجعین و مسائل و مشکلات موجود قرار گرفت.

ادامه مطلب
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان بوعلی اردبیل

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان بوعلی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، قبل ازظهر امروز سه شنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه، از بیمارستان بوعلی اردبیل، بازدید و ضمن تجلیل از مدافعان سلامت بیمارستان، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفت.

ادامه مطلب
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان علوی اردبیل

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بیمارستان علوی اردبیل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، قبل ازظهر امروز سه شنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ دکتر علی محمدیان سرپرست دانشگاه، از بیمارستان علوی اردبیل، بازدید و ضمن تجلیل از مدافعان سلامت بیمارستان، از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران قرار گرفت.

ادامه مطلب