اخبار دانشگاه - آرشیو

آغاز همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با پژوهشگاه کشوری رویان

آغاز همکاری انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با پژوهشگاه کشوری رویان گالری

جلسه مشترک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با دکتر روح الله فتحی، معاون آموزشی پژوهشگاه کشوری رویان و با حضور دکتر مهدی رهبر، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب