اخبار دانشگاه - آرشیو

جلسه مشترک رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با معاون و کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

جلسه مشترک رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با معاون و کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در ادامه برنامه های خود در سفر به اردبیل با معاون و کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.

ادامه مطلب